Posiadamy specjalistyczny sprzęt:

Analizator

Służy do dokonywania pomiarów maszyn i urządzeń w miejscu ich pracy. Został on specjalnie zaprojektowany do usługi diagnostycznej. Dane pomiarowe zebrane w dużej ilości czujników umożliwiają precyzyjną diagnostykę.

Miernik SONEL MPI 540

Wykonuje precyzyjne pomiary powykonawcze bezpośrednio przed przekazaniem maszyny, instalacji do eksploatacji

Program SOLIDWORKS

Projektujemy 3D, w zakresie modernizacji maszyn i urządzeń.

Profesjonalny transport

Sprawia, że niezbędne wyposażenie jest zawsze na miejscu, co ułatwia i usprawnia pracę.